სტატისტიკა და ანგარიშები

2018 წელს განრიდების პროგრამებთან დაკავშირებული სტატისტიკური მონაცემები:
(პროგრამასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია და სტატისტიკური მონაცემები შეგიძლიათ იხილოთ 2018 წლის 6 თვის ანგარიშში)

ანგარიშები

2014 წლის ანგარიშიpdf file

2015 წლის 6 თვის ანგარიშიpdf file

2015 წლის ანგარიშიpdf file

2016 წლის 6 თვის ანგარიშიpdf file

2016 წლის ანგარიშიpdf file

2017 წლის 6 თვის ანგარიშიpdf file

2017 წლის ანგარიშიpdf file

2018 წლის 6 თვის ანგარიშიpdf file

statistika განრიდებული 3000   /   გამეორებითი დანაშაული 134

რეკომენდირებული საიტის რუქა ამობეჭდვა