სტატისტიკა და ანგარიშები

განრიდების პროგრამებთან დაკავშირებული სტატისტიკური მონაცემები 2020 წელს (6 თვე:

(პროგრამასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია და სტატისტიკური მონაცემები შეგიძლიათ იხილოთ 2020 წლის 6 თვის ანგარიშში)

ანგარიშები

2014 წლის ანგარიშიpdf file

2015 წლის 6 თვის ანგარიშიpdf file

2015 წლის ანგარიშიpdf file

2016 წლის 6 თვის ანგარიშიpdf file

2016 წლის ანგარიშიpdf file

2017 წლის 6 თვის ანგარიშიpdf file

2017 წლის ანგარიშიpdf file

2018 წლის 6 თვის ანგარიშიpdf file

2018 წლის ანგარიშიpdf file

2019 წლის 6 თვის ანგარიშიpdf file

2019 წლის ანგარიშიpdf file

2020 წლის 6 თვის ანგარიშიpdf file

statistika განრიდებული 4430   /   გამეორებითი დანაშაული 9

რეკომენდირებული საიტის რუქა ამობეჭდვა