ვალდებულებები

არასრულწლოვანთა განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში ჩართულ არასრულწლოვანს, იმისათვის რომ ის დაუბრუნდეს საზოგადოებს სრულყოფილ მოქალაქედ და მოხდეს მისი საზოგადოებაში რეინტეგრაცია, შესაძლებელია განრიდების/განრიდებისა და მედიაციის შესახებ ხელშეკრულებით დაეკისროს ვალდებულებები დაზარალებულის ან საზოგადოების წინაშე.

2014 წლის ნოემბერში არასრულწლოვანთა განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში განხორციელებული მნიშვნელოვნაი ცვლილებების შედეგად, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა არასრულწლოვნის ვალდებულებებს დაზარალებულის წინაშე, რომელიც შეიძლება იყოს ზიანის ანაზღაურება ან დაზარალებულისთვის სასარგებლო აქტივობების განხორციელება. ასევე, მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა საზოგადოებისთვის სასარგებლო აქტივობებსაც.

ზემოაღნიშნული ცვლილებების შემდეგ, მედიატორები მუდმივად ორიენტირებულნი არიან იმაზე, რომ  არასრუწლოვანმა დაზარალებულს აუნაზღაუროს ზიანი საკუთარი ქმედებით და არა თანხით, ასევე ყურადღებას ამახვილებენ და დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ იმას, რომ ზიანი აანაზღაუროს თავად არასრულწლოვანმა და არა მშობლებმა.

მხარეთა შეთანხმებთ, ხელშეკრულებით შესაძლებელია არასრულწლოვანს დაეკისროს შემდეგი სახის ვალდებულებები:

დაზარალებულის წინაშე ვალდებულებები

 • დაეხმაროს დაზარალებული ორგანიზაციის თანამშრომლებს ზიანის ანაზღაურების მიზნით
 • დაეხმაროს დაზარალებული ორგანიზაციის მაღაზიის პერსონალს სხვადასხვა საქმიანობაში
 • დაეხმაროს დაზარალებულს საოჯახო საქმეებში
 • აანაზღაუროს ზიანი
 • დაზარალებულს მოუხადოს ბოდიში 

საზოგადოებრივად სასარგებლო აქტივობები:

 • დაეხმაროს მუზეუმის თანამშრომლებს ტურისტების მომსახურებაში
 • დაეხმაროს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს გადაადგილებაში
 • მიიღოს მონაწილეობა ტყე-პარკის დასუფთავებაში
 • მიიღოს მონაწილეობა სხვადასხვა სახის მოხალისეობირვ აქტივობებში
 • ისწავლოს ქსოვა და შექმნილი ნივთები გადასცეს მზრუნველობამოკლებულ ბავშვებს
 • ექსკურსიაზე გამგზავრებამდე, მოიძიოს ინფორმაცია მოსანახულებელი ისტორიული ძეგლების შესახებ და გაუწიოს მეგზურობა თანაკლასელებს
 • განახორციელოს მოხალისეობრივი საქმიანობა ხანდაზმულთა პანსიონატში
 • უფასო სასადილოდან საკვები მიუტანოს მოხუცებულებს
 • მიიღოს მონაწილეობა გამწვანებაში
 • დაეხმაროს უმცროს კლასელს სასკოლო დავალებების შესრულებაში
 • მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლში აღსაზრდელებს დაუმზადოს და გადასცეს თექის სუვენირები
 • მიიღოს მონაწილეობა ტაძრის სარემონტო სამუშაოებში
 • დაგეგმოს სპორტული ღონისძიება
 • დაეხმაროს თანატოლს უცხო ენის შესწავლაში
 • განახორციელოს ვიზიტები გსმ ბავშვთა დღის ცენტრში და მომსახურე პერსონალთან ერთად იზრუნოს იქ მყოფ ბავშვებზე
 • თანატოლებს გაუზიაროს ცოდნა-გამოცდილება სხვადასხვა სახის კონსტრუქციის აგების სპეციფიკის, ხის კვეთის  ან სხვა ხელსაქმის შესახებ
 • წაუკითხოს ლექსი, ან მოთხრობა ბავშვთა სახლის აღსაზრდელებს
 • მეგობრების დახმარებით განახორციელოს ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავების აქციის ორგანიზება
 • მეგობრების დახმარებით შეაგროვოს საბავშვო ლიტერატურა და გადასცეს მცირე საოჯახო ტიპის სახლის აღსაზრდელებს

 

 

 

statistika განრიდებული 4032   /   გამეორებითი დანაშაული 9

რეკომენდირებული საიტის რუქა ამობეჭდვა